اثرات احتمالی پیشگیری از سرطان با استفاده از سیر و ترکیبات مربوط به آن

بسیاری از مطالعات in vitro و in vivo اثرات احتمالی پیشگیری از سرطان فرآورده‌های سیر و ترکیبات مربوطه را پیشنهاد کرده‌اند.

سیر حاوی تعداد زیادی ترکیبات فعال زیستی قوی با خواص ضد سرطانی است که عمدتاً مشتقات آلیل سولفید هستند.

با وجود تمام این مزایا سیر برای معده ضرر دارد و باید در مصرف آن دقت زیادی داشت.

گزارش شده است که مشتقات مختلف سیر تعداد فزاینده ای از مکانیسم های مولکولی را در سرطان زایی تعدیل می کنند، مانند تشکیل ترکیب اضافی DNA، جهش زایی، مهار رادیکال های آزاد، تکثیر و تمایز سلولی و همچنین رگ زایی.

سرعت رشد سلول‌های سرطانی توسط سیر کاهش می‌یابد، با محاصره چرخه سلولی که در فاز G2/M رخ می‌دهد.

در سال 1990، مؤسسه ملی سرطان ایالات متحده، برنامه غذایی طراحان را برای تعیین اینکه کدام غذاها نقش مهمی در پیشگیری از سرطان دارند، آغاز کرد.

آنها به این نتیجه رسیدند که سیر ممکن است قوی ترین ماده غذایی با خواص پیشگیری از سرطان باشد.

سیر دارای انواع اثرات ضد تومور، از جمله مهار رشد سلول های تومور و اثرات شیمیایی پیشگیری کننده است.

در جوندگان گزارش شده است که سیر و ترکیبات آن از رشد تومورهای ناشی از مواد شیمیایی در کبد، روده بزرگ، پروستات، مثانه، غدد پستانی، مری، ریه، پوست و معده در مطالعات جوندگان و انسان‌ها جلوگیری می‌کنند.

دی آلیل تری سولفید (DATS)، یک ترکیب ارگانوسولفور جدا شده از سیر، فعالیت ضد سرطانی را هم در تحقیقات in vitro و هم in vivo نشان داده است.

سمیت سلولی DATS نسبت به سلول های سرطانی PC-3 نسبت به سلول های اپیتلیال پروستات کاهش یافت.

مکانیسم‌های ضد سرطانی احتمالی سیر و ترکیبات آن ممکن است شامل مهار فعال‌سازی سرطان‌زا، افزایش سم‌زدایی، دفع و محافظت از DNA در برابر مواد سرطان‌زای فعال‌شده باشد.

علاوه بر این، DATS توده تومور و تعداد سلول های میتوزی را در تومورها کاهش داد.

DATS باعث کاهش میتوز در تومورها، کاهش فعالیت هیستون داستیلاز، افزایش استیلاسیون H3 و H4، مهار پیشرفت چرخه سلولی و کاهش نشانگرهای پروتومور (survivin، Bcl-2، c-Myc، mTOR، EGFR، VEGF) شد.

  • منابع:
    1. Garlic: a review of potential therapeutic effects