اولین صندلی پلاستیکی چهارپایه تاشو توسط پیکاسو طراحی شد

طراحی نامناسب صندلی پلاستیکی چهارپایه تاشو یکی از دلایل نشستن نامناسب است که می تواند منجر به وضعیت نامناسب، خستگی، استرس روانی شدید و تأثیر بر عملکرد دانش آموزان شود.

رابطه بین وضعیت بدن نامناسب و مسائل شناختی مانند هوشیاری، ناراحتی و زمان واکنش نیز توسط برخی مطالعات بررسی شده است.

بسیاری از عوارض می تواند در اثر استفاده از صندلی های نامناسب ایجاد شود، مانند کمردرد، درد در ستون فقرات، گردن، شانه ها، بازوها و فلج عضلات محیط فیزیکی کلاس نقش حیاتی در رضایتمندی دانش آموزان دارد.

صندلی

سطح رضایت بیشتر می تواند باعث افزایش سطح مهارت، ذهنیت و دانش دانش آموزان شود. دانشگاه محل کار بسیاری از دانشجویان در سراسر جهان است و صندلی ها به عنصر فیزیکی مهم کلاس درس و محیط آموزشی تبدیل شده اند.

صندلی آموزشی در کلاس های بسیاری از کالج ها، مؤسسات و دانشگاه ها استفاده می شود و دانش آموزان بخش عمده ای از وقت خود را صرف نشستن روی این مبلمان در کلاس های درس می کنند.

بنابراین، آنها در معرض خطرات ناشی از نشستن طولانی مدت در وضعیت ایستا و نامناسب قرار دارند. این عوامل خطر عموماً با صندلی های نامناسب ایجاد می شوند.

همچنین وضعیت ایستا باعث کاهش انعطاف و نرمی دیسک های بین مهره ای می شود (19) و به دلیل کاهش تغذیه دیسک و محدودیت جریان خون باعث تنش شدید عضلانی می شود.

طبق آمار، بیش از 4400000 دانشجو در ایران مشغول به تحصیل هستند. بنابراین عدم وجود میز و صندلی استاندارد می تواند بر سلامت این قشر تأثیر بگذارد.

استفاده از مبلمان با طراحی مناسب ممکن است خستگی و ناراحتی در وضعیت نشستن را کاهش دهد و به دانش آموزان اجازه دهد تا برای مدت طولانی تری به راحتی بنشینند، در نتیجه تمرکز و یادگیری را افزایش می دهد.

انتظار می رود صندلی کارآمد با ارائه یک ایستگاه کاری بدون استرس و راحت به یادگیری کمک کند.