با مصرف آب سیب از بیماری ها در امان بمانید

اگرچه مطالعات متعددی فواید مصرف سیب را بر پارامترهای سلامت قلب و پیشگیری از بیماری‌های مزمن گزارش کرده‌اند، تعداد کمی به طور خاص بر روی اثرات آب سیب برای اسهال تمرکز کرده‌اند.
مصرف آبمیوه ممکن است راهی مناسب برای استفاده از اثرات سلامتی اجزای زیست فعال موجود در سیب باشد.
هدف بررسی حاضر خلاصه کردن پارچه کرپ کش فعلی در مورد فواید سلامتی آب سیب همانطور که در کارآزمایی‌های بالینی بر روی انسان گزارش شده است.
 67 مطالعه حفظ شده، 20 مطالعه مداخله ای بر روی انسان مورد بررسی قرار گرفت.
به طور کلی، مصرف آب سیب کدر با چندین طرز تهیه ترشی لیته گل کلم سلامت قلبی عروقی مرتبط است که ممکن است در نهایت برای سرطان و بیماری‌های عصبی مرتبط باشد.
بیشتر مستندات مربوط به استرس سالاد کلم و انار و هویج و همچنین مشاهدات با پارامترهای دیگر مانند نشانگرهای التهاب، پروفایل لیپیدی و دیابت است.
این بررسی نشان می دهد که در 20 مطالعه، مصرف آب سیب در حد اعتدال اثرات مثبتی بر نشانگرهای خطر بیماری قلبی عروقی (به ویژه بر استرس اکسیداتیو) دارد.
 • منابع:
  1. Health Benefits of Apple Juice Consumption
 • تبلیغات: 
  1. رمز و راز موفقیت بزرگان در کسب و کار
  2. 5 تکنیک فوق العاده برای افزایش خوش شانسی را بدانید!
  3. راز موفقیت مادربزرگی که 12 بار ازدواج کرده بود
  4. بهترین شلوار جین کدام است؟