تجارت جعبه پلاستیکی رنگی در بازار

جعبه های پلاستیکی در بازار چگونه تجارت می شوند؟جعبه های پلاستیکی که در بازار عرضه می شوند در چه رنگ هایی معمولا می باشند؟
جعبه های پلاستیکی که در تولیدی های کشور ایران تولید می شوند در رنگ های متفاوت هستند که برخی با رنگ شفاف و برخی رنگ های مات مثل آبی و زرد که رنگ های شفاف برای مصارف خانگی و نگهداری مواد غذایی و دبه های رنگی در صنعت کارایی دارند و در بازار تجارت های عظیمی را انجام می دهند.