عمده فروشی جعبه پلاستیکی نظری

انواع جعبه های پلاستیکی شرکت نظری در این عمده فر وشی ارائه می گردد. جعبه های پلاستیکی نظری در دو فرم کلی درب دار و رو باز تولید می شود.
در این عمده فروشی انواع جعبه پلاستیکی شرکت نظری موجود است که بخش اعظم آن برای ارسال به میدان تره بار به فروش می رسد. این جعبه ها را به خاطر طرز ساخت ویژه ی آن می توان بر روی هم قرارداد بدون اینکه کف آن ها با هم تماس داشته یاشد. برخی از این جعبه ها دارای درب هاب لبه برگردان هست که کاملا محکم می شود و اکثرا توسط خانم ها تهیه شده و در آشپزخانه به عنوان جانانی یا جای میوه هایی مانند موز و کیوی استفاده می شود.

منبع: بازار پلاستیک ایران